خدمات اجرایی

واحد اجرایی والا سرویس آماده انجام کلیه امور مربوط به لوله کشی، کانال کشی، برق کشی، امور مکانیکال ، الکتریکال و قدرت در سه بخش ساختمان ها و تجهیزات مسکونی ، بیمارستانی و صنعتی با کادری مجرب می باشند.

در صورت اطلاعات بیشتر می توانید با ما مشاوران ما تماس بگیرید