رزومه چیلرهای سی تی اسکن و MRI

نمونه هایی از پروژه های چیلرهای صنعتی سی تی اسکن و MRI والا سرویس در تمامی کشور